sluiten X

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Kaart verbergen
 • Koninginnedijk 252
  5361 CR Grave
 • 0486-423880 / 06-54221855

Logopedie Catharinahof

Welkom bij Logopedie Catharinahof

Uw moderne logopediepraktijk voor Catharinahof en omgeving!

Jong en oud zijn welkom: Wij behandelen vrijwel alle voorkomende logopedische problemen bij zowel kinderen als volwassenen. Ons team van logopedisten heeft veel specialismen zodat wij u op vrijwel elk gebied van dienst kunnen zijn. Wij staan ingeschreven bij het kwaliteitsregister voor paramedici, waardoor de kwaliteit is gewaarborgd.

Onze visie

Logopedie Catharinahof verleent op professionele en klantvriendelijke wijze allround logopedische zorg op maat op basis van actuele ontwikkelingen en inzichten, waarbij de cliënt en diens hulpvraag centraal staan.

Hierbij hechten wij veel waarde aan kwaliteit en continuïteit van logopedische zorgverlening. Wij beogen ons door een professionele werkwijze te profileren bij de cliënt en/of diens ouder(s)/verzorger(s). Dit geldt eveneens voor verwijzers (huisartsen, specialisten, tandartsen of orthodontisten), andere disciplines, leerkrachten en andere medewerkers van (onderwijs) instellingen, betrokken bij onze logopedie praktijk.
Bij het verlenen van logopedische zorg wordt voor een passende begeleidingsvorm gekozen die recht doet aan de cliënt en diens omgeving. In onze visie is een gelijkwaardige inbreng hierbij de sleutel tot succes: de logopedist als therapeut met specifieke kennis en vaardigheden enerzijds en de cliënt met inzet en inzicht anderzijds.

Gecertificeerde therapie vormen

Prelogopedie (eet- en drinkproblemen bij baby’s en peuters)
Fonologische articulatieproblemen (methoden Metaphon / Hodson & Paden)
Sensorische Integratie
Dyslexie behandeling
Larynx manipulatie
Orale facilitatie
Oromyofunctionele therapie (OMFT) foute tonghouding, afwijkend slikken, open mondgedrag, duim- of speenzuigen ism tandarts of orthodontist
Nasaleren (Pahn)
Accent methode (Svend Smith)
Coblenzer
Hanen oudercursus
Communicatieve taaltherapie
Prompt methode
Video interactiebegeleiding
Neurolinguïstisch programmeren (NLP)
Dysartie behandeling
Afasie behandeling
Stotter behandeling
Autogene training
Adem therapie, bijvoorbeeld bij hyperventilatie
Schisis
Autisme
Logopedie bij Downsyndroom


Foto's van Logopedie CatharinahofLogopedie Catharinahof in het kort

Behandeling van

 • Baby's
 • Jonge kinderen
 • jongeren
 • Kinderen
 • mensen met een verstandelijke beperking
 • Ouderen
 • Volwassenen

In het weekend geopend:

Ja

Behandeling van klachten

 • Afasie
 • Articulatieproblemen
 • Begeleiding down-syndroom
 • broddelen
 • Communicatieproblemen
 • COPD
 • dementie
 • Dysartrie
 • Dyslexie
 • Eet-en drinkproblemen bij baby's
 • Eet-en drinkproblemen bij jonge kinderen
 • Hyperventilatie
 • Larynx manipulatie en massage
 • larynxmanipulatie
 • Leesproblemen
 • Minimum spreeknormen
 • OMFT
 • PLVT bij Parkinson
 • Slikrevalidatie bij volwassenen
 • Spellingsproblemen
 • Spraak- en taalontwikkeling
 • Spraakafzien bij doofheid/slechthorendheid
 • Stemtraining
 • Stotteren
 • taalproblemen

's avonds geopend:

Ja