Praktijk voor Logopedie Jolanda de Wit


Vredenoord 30 1852 WC Heiloo
072-5338073 Klik om te bellen

Over Praktijk voor Logopedie Jolanda de Wit

"Ik hoop dat mijn kind verstaanbaar wordt voor anderen".
"Ik hoop dat mijn kind zinnen gaat vormen".
"Ik hoop dat mijn kind begrijpelijk gaat vertellen".
"Ik hoop dat mijn kind beter gaat luisteren".
"Ik hoop dat mijn kind anderen beter gaat begrijpen".
Dit zijn voorbeelden van hulpvragen, waarmee ouders van jonge kinderen naar de logopediepraktijk komen. Aan de hand hiervan formuleren we doelen, (onder)zoeken we de voorwaarden en vaardigheden die hiervoor nodig zijn en stellen we het plan van aanpak op.
Logopedie bij jonge kinderen verloopt spelenderwijs en in samenwerking met de ouders en zo mogelijk met andere belangrijke mensen om hem of haar heen. Leren praten hangt namelijk nauw samen met andere ontwikkelingsgebieden zoals horen, luisteren, mondmotoriek, lichamelijke eigenschappen (bijvoorbeeld schisis), taalvaardigheden, concentratie, sociaal-emotionele ontwikkeling, neurologische rijping, communicatieve aspecten en cognitie.
Oudere kinderen en jongvolwassenen komen naar de praktijk om hun uitspraak en/of slikpatroon te verbeteren.
Volwassenen komen met luister-, spraak- en/of taalproblemen na hersenletsel (afasie of dysartrie) of door slechthorendheid naar de praktijk voor verbetering of ondersteuning van de communicatie of van het eten & drinken.
Logopedie aan huis behoort tot de mogelijkheden, alsmede groepsvoorlichting over logopedische onderwerpen.

Foto's

Praktijk voor Logopedie Jolanda de Wit in het kort

Behandeling van

Jonge kinderen
Kinderen
Volwassenen

Behandeling van klachten

Afasie
Articulatieproblemen
Begeleiding down-syndroom
Communicatieproblemen
Dysartrie
Eet-en drinkproblemen bij jonge kinderen
Minimum spreeknormen
Spellingsproblemen
Spraak- en taalontwikkeling
Spraakafzien bij doofheid/slechthorendheid
Taalproblemen

's avonds geopend

Ja

Onze locatie

Praktijk voor Logopedie Jolanda de Wit


Vredenoord 30 1852 WC Heiloo
072-5338073 Klik om te bellen