Terug

Op welke leeftijd starten met logopedie bij slissen kind?

Mar

Mijn zoon van 4 jaar slist bij de letter S.

Wanneer is de meest geschikte leeftijd om daarmee naar logopedie te gaan? 

Hij is zich er niet bewust van. 


1 Antwoord

Antwoord van Logopedie Stratum I.C. Bal

Dat hangt van de ernst van het slissen af en ook of het een gieisoleerde vraag is of dat een kind meer problemen heeft zoals, afwijkend eet endrinkpatroon,;kauwt het kind goed eet het met geopende mond, treuzelt het met eten zijn er altijd wel problemen met eten en drinken geweest, Ademt het kind door de mond i.p.v door de neus,

Is het slissen dus een onderdeel van een groter geheel dat in de basis niet goed funktioneert;l nl;afwijkende mond en ademfuncties. Is het kind bekend met veelvuldig verkouden, zijn of veel last van de oren/

de logopedist neemt eerst de anamnese af en op grond van deze bevindingen kun je bepalen of een kind al in aanmerking komt voor logopedie. Het kan ook met een niet volledige neurologische uitrijping te maken hebben in het mond gebied. Dit kan de logopedist ook ondersteunen. Mijn advies is laat het kind bekijken door de logopedist en deze kan inschatten of een kind al te behandelen is of niet. Hoe jonger een kind is hoe minder je via het bewustzijn kunt werken, Hoe ouder kinderen van 8 9 jaar hoe makkelijker het gaat, alleen zijn de afwijkende gewoontes dan meer ingeslepen.In mijn praktijk wordt meer vanuit de sensomotorische integratie gewerk en minder vanuit het bewustzijn volgens de padovan methode,