Terug

We hebben meerdere vragen?

Freek

  • Kan een logopeditst een stomiemand helpen?
  • Wat is de gemiddelde leeftijd van iemand met een spraak-stoornis?
  • Wat is de gemiddelde leeftijd van een logopedist?
  • Wanneer is de drukste tijd van het jaar?

 

 


1 Antwoord

Antwoord van Logopedie Bij Ons

Een logopedist die daarvoor is opgeleid kan ook volledig dove mensen helpen. Met name voor dove en zwaar slechthorende kinderen is het belangrijk dat de (pre)verbale ontwikkeling zo optimaal mogelijk verloopt. Tijdens de behandeling wordt gebruik gemaakt van een andere manier van communiceren nl de gebarentaal en het Nederlands ondersteund met gebaren. 

 

De leeftijd van iemand met een spraakstoornis varieert van 0 tot 100? jaar.

 

De drukste tijd van het jaar in mijn praktijk is in de zomer met met de kerst, omdat er dan veel kindjes geboren worden.