Terug

Zijn er specialisaties in het vakgebied logopedie?

Alex Biskop

Zijn er specialisaties in het vakgebied logopedie? Zo ja, welke?

Heeft een logopedist samenwerkingsverbanden met andere beroepsgroepen?


2 Antwoorden

Antwoord van Logo Active Praktijk voor Logopedie

Samen met een ergotherapeute ben ik een samenwerkingsverband gestart, gericht op kinderen met multiple problemen. Op dit moment bestaat de groep uit 11 personen, met o.a. de volgende disciplines: fysiotherapie, ergotherapie, cesar oefentherapie, logopedie, orthopedagogiek. We krijgen twee jaar ondersteuning van Hogeschool Zuyd bij dit project. Er zijn landelijk meer samenwerkingsverbanden.


Antwoord van logopedie kinderpraktijk 'Hopla'

na mijn opleiding logopedie in 1999 ben ik gaan werken in een instelling en ben werk ik met meervoudig gehandicapte kinderen in de leeftijd 0-5 jaar. Tijdens dit werk heb ik mij gespecialiseerd als pre-logopediste. Nu doe ik dit werk al jaren binnen deze instelling en heb nu besloten om dit ook voor mezelf te doen. Vanuit de instelling ben ik erg gewend om samen met ergotherapeuten en kinderfysiotherpeuten samen te werken. OOk binnen de praktijk die ik aanhet starten ben vind ik het belangrijk om deze samenwerking op te zoeken.