Terug

Zijn er stageplaatsen voor studenten van NCOI/Pro-education?

Esther

Aangezien er geen deeltijdopleidingen in de buurt zijn en dit voor mij wel de enige manier, financieel gezien, is om de opleiding logopedie te volgen, denk ik er over om me in te schrijven bij NCOI.  De hbo bachelor logopedie bij NCOI/Pro-Education is vanaf komend schooljaar geaccrediteerd door de NVAO. Eerder durfde ik dit niet aan, omdat ik bang was dat een stageplaats vinden moeilijk was voor een niet geaccrediteerde opleiding. En vooral ook een baan, na afstuderen. Ik vraag me af hoe er tegen de opleiding van NCOI wordt aangekeken en of je makkelijk een stageplaats kunt regelen nu er wel een accreditatie is.


1 Antwoord

Antwoord van Praktijk voor Stem en Spraak, Vocal Toolbox Haarlem

Beste Esther, ik heb nog geen hoge pet op van de logopedie opleiding van het NCO/pro education. Ik ben er 2 jr geleden als docent bij betrokken geweest en ik vond het toen nog niet goed uitgewerkt.

Ik weet datde NVLF, waarvan bijna iedere logopedist lid is, een negatief adviesgeeft mbt het begeleiden van studenten van de logopedie opleiding van  het NCOI en dit zal het vinden van een stage voorlopig no g bemoeilijken. Ik ben geen lid vande NVLF meer omdat ik heel specialistisch werk en zij niet veel voor mij kunnen betekenen en voel me ook vrij om een stagiaire van het NCOi te beoordelen op mijn eigen inschatting.

zelf zou ik mij errst heel goed orienteren op het gehele curriculum van de opleiding en spreken met oudere jaars studenten logopedie over de ikwaliteit en de organisatie vande modules en de begeleiding van de docenten voor ik de keuze voor de opleiding zou maken.

ik heb het gehele curriculum als docent niet kunnen inzien en dat was voor mij een van de redenen om mij als docent destijds terug te trekken. Wellicht is dit inmiddels al verbeterd.

 

succes met je keuze, Fransje van Luin, vocal toolbox Haarlem