Terug

Zoon van 2,5 jaar praat weinig, loopt hij achter?

yvonne eitze

Hallo,

Ik heb een vraag.

Onze zoon is nu 2,5 jaar en zegt zo weinig duidelijke woorden.

Hij zegt: papa-mama-ja en hij roept de hele dag: o nee, en huuuuuuuuuuja.

Van het consultatiebureau heb ik een doorverwijzing gekregen voor het VU in amsterdam.

Wij twijfelen enorm of wij daar goed aan doen.

Loopt hij nou echt enorm achter?

Hij begrijpt alles, doet het verder heel goed, hoort ook alles(eerder dan ons).

Wat is wijsheid?


1 Antwoord

Antwoord van Watergraafsmeer Logopedie en Kinderfysiotherapie

Beste mensen,

Op zich is het wel slim om uw kind te laten onderzoeken bij het spraak- en taalteam in het VU. Ze kunnen daar uitgebreid het gehoor checken en er komt zonodig een spraak- en taalonderzoek. Als hieruit blijkt dat hij nog binnen de normen valt, wordt er verder geen actie ondernomen. Mocht de achterstand toch te groot zijn, wordt u doorverwezen naar een logopediepraktijk, alwaar uw zoon dan behandeld zal worden en jullie adviezen krijgen om hem te stimuleren om meer te gaan spreken.

Normaal wordt er als minimun spreeknorm aangehouden, dat een kind van 2,00 jaar in twee woord zinnen moet spreken, zoals "papa weg' of "ikke drinken" . De ontwikkeling verloopt echter vrij snel en met 2,5 jaar, spreken de meeste kinderen dan ook al in 3 woordzinnetjes.

Ik hoop dat jullie hier wat aan hebben.

 

Wopke van Akkeren,

logopediste